Een positief talentgericht kinderparadijs waarbij basisvertrouwen en een positief zelfbeeld geven centraal staat!

Interieur 01 Interieur 02 Interieur 03 Interieur 04 Interieur 05 Interieur 06 Interieur 07 Interieur 08

We zijn een warmhartig biologisch getint kinderdagverblijf waarbij het welbevinden en de betrokkenheid van onze kindjes centraal staat.
Ons team bestaat uit vaste waarden zodat dit voor elk kind vertrouwd aanvoelt en tevens een 2e thuisbasis vormt.

Op gelijke hoogte werken met onze kinderen (geen authoritaire maar samenvisie) & onze kapoentjes enorme eigenwaarde en zelfzekerheid meegeven is ons stokpaardje. Dat kinderen zich goed in hun unieke persoonlijkheid mogen voelen en tevens weerbaar zijn voor invloeden van buitenaf (toepassen van ons weerbaarheids stappenplan),...

Groenbeleving staat centraal!
Kennismaken met de paarden en het ontdekken van natuurlijke materialen en texturen.

Elke dag het beste van onszelf geven vereist dat wij als pedagoog geschoold team éérst naar onszelf kijken. Voldoende slaap en evenwichtige voeding die de juiste energie geeft zijn onombeerlijk wanneer je onze job doet.

Hiernaast vinden we het tevens ook onze missie om ouders zo goed te informeren over allerhande thema's mbt onze kinderen. zo zijn we zelf gepassioneerd door gezonde natuurlijke voeding, bewegingspedagogiek (lid van ontwikkelinglab), opvoedingsvisies, de enorme voordelen van babymassage bij obstipatie,...

Verder richten we ook bijscholingen in & willen we jullie graag prikkelen met boekeninfo, websites,...

Kortom alles vanuit de beste intentie voor onze Arc-en-ciel kapoentjes!Gezond en actief

Voldoende en goede bewegingsprikkels in de eerste levensjaren bevorderen niet alleen de motorische ontwikkeling, maar ook de verstandelijke, dynamisch-affectieve, taal en sociale ontwikkeling.
Daarom werkt ons kinderdagverblijf mee aan het project "gezonde voeding en beweging" van Vigez.
Om onze kwaliteit te garanderen en belangrijke info te delen met onze ouders werken we samen met easy daycare.
s'Avonds ontvangt u mondeling en schriftelijk via mail de nodige info mbt uw kindje. Hiernaast hanteren we tevens voor onze allernieuwste startende kindjes een heen en weerschriftje.

Arc-en-ciel is alles in het werk aan het zetten zodat onze ouders zullen betalen volgens hun inkomen.
Hierover kan u verder info vinden op de website van Kind en gezin "inkomenstarief".

Wegens de vele aanvragen kunnen we indien er nog plaats is in onze kinderopvang geïnteresseerde ouders maar 1 week de tijd geven te bevestigen, daarna wordt het plekje doorgegeven aan andere ouders.Onder toezicht van:
Kind en Gezin