Een positief talentgericht kinderparadijs waarbij basisvertrouwen en een positief zelfbeeld geven centraal staat!

Interieur 01 Interieur 02 Interieur 03 Interieur 04 Interieur 05 Interieur 06 Interieur 07 Interieur 08

We zijn een warmhartig huiselijke kinderopvang waarbij we dankbaar zijn om dagdagelijks van jullie kostbaarste bezit te mogen genieten. Ons team bestaat uit vaste waarden zodat dit voor elk kind vertrouwd aanvoelt en tevens de eindverantwoordelijke altijd aanwezig is.
Zodat de kwaliteit van haar levensdroom dag na dag kan ondersteund worden.

Op gelijke hoogte werken met onze kinderen (geen authoritaire maar samenvisie) & onze kapoentjes enorme eigenwaarde en zelfzekerheid meegeven is ons stokpaardje. Dat kinderen zich goed en blij in hun unieke persoonlijkheid mogen voelen!Uw kindjes schoolklaar maken en tevens weerbaar (toepassen van ons weerbaarheids stappenplan) blijft onze drijfveer.

Groenbeleving staat centraal!
Kennismaken met de paarden en eitjes rapen bij onze kippetjes vinden onze kindjes geweldig.

Elke dag het beste van onszelf geven voor jullie kapoenen vereist dat wij als pedagoog geschoold team eerst naar onszelf kijken. Voldoende rust, gezonde voeding, rust en balans in ons leven is onombeerlijk wanneer je onze job doet.

Hiernaast vinden we het tevens ook onze missie om ouders zo goed te informeren over allerhande thema's mbt onze kinderen. zo zijn we zelf gepassioneerd door gezonde natuurlijke voeding, bewegingspedagogiek (lid van ontwikkelinglab), opvoedingsvisies, de enorme voordelen van babymassage bij obstipatie,...

Verder richten we ook bijscholingen in & willen we jullie graag prikkelen met boekeninfo, websites,...

Kortom alles vanuit de warmste hartsintentie voor jullie kapoentjes!Gezond en actief

Voldoende en goede bewegingsprikkels in de eerste levensjaren bevorderen niet alleen de motorische ontwikkeling, maar ook de verstandelijke, dynamisch-affectieve, taal en sociale ontwikkeling.
Daarom werkt ons kinderdagverblijf mee aan het project "gezonde voeding en beweging" van Vigez.Onder toezicht van:
Kind en Gezin